Blogg fra Columbus - Få fagkunnskap her

Blog 1_Blog Image
12 September 2018

Fra CRM til kundelojalitet – Slik er det nå

Hva er fremtiden for CRM (Customer Relationship Management) og hva tar det for å skape varig kundelojalitet? Vi gjennomgår her det mest essensielle.

Blog 5_Blog image
07 September 2018

Skap lojalitet blant dine medlemmer med fordelsprogram

Den generelle medlemslojaliteten er fallende og avtaler reforhandles hyppigere. Dette er faktorer som stiller nye krav til fakta om din medlemsmasse. Det er kundene dine som vet hvordan de har det. Deres oppfatning om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres er meget verdifullt, og

Blog_Image_Membership_Blog4_SAB-1
03 September 2018

Hvordan kan kunstig intelligens (AI) hjelpe deg med redusert frafall av medlemmer?

Kunstig intelligens (AI) for medlemsorganisasjoner kan helt enkelt forklares slik: AI er en teknologi som kontinuerlig lærer og blir smartere ettersom mer kvalifisert data om medlemmer er matet og behandlet gjennom systemet.

blog-image-orange
30 August 2018

Microsoft Dynamics 365 for bygg- og anleggsbransjen

Dagens virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen står overfor utfordringer som kostnadsoverskridelser, forsinkelser i prosjektet m.m som øker presset på lønnsomhet og marginer. Da blir det ekstra viktig å ha evnen til riktig prosjektstyring, ressursstyring og finansiell styring som gir

Blog_Image_Membership_Blog3_SAB
27 August 2018

Forstå det skiftende landskapet for medlemsorganisasjoner

Teknologien fortsetter å bevege seg raskere, og i samme tempo utvikler forbrukeradferden seg. For å imøtekomme denne forandringen er det svært viktig for medlemsorganisasjonene å gi en sømløs og engasjerende opplevelse til sine medlemmer som går utover å bare planlegge eller lese en artikkel i

23 August 2018

Hva er Postmodern ERP og hva betyr dette for Dynamics 365?

 

Blog 2_Blog Image-1
22 August 2018

Administrer medlemskap gjennom integrerte systemer

Kompleksiteten til moderne medlemsorganisasjoner øker og trenger dermed en mer oversiktlig oversikt over medlemmene uten å være frakoblet fra ulike systemer. I dag har medlemsorganisasjoner ansvaret for egen aktivitetsadministrasjon sentralt og lokalt, og er selv ansvarlig for å løse og

tilpasset ERP for bygg- og anleggsbransjen-MS365-F&O-blog
21 August 2018

Fordeler med tilpasset ERP for bygg- og anleggsbransjen

For å drive en lønnsom og effektiv virksomhet samt holde kundene fornøyde i bygg- og anleggsbransjen er det viktig å ha kontroll på prosjektgjennomføring, nøyaktighet og tidseffektivitet. Den rette teknologien kan hjelpe deg med å sikre at prosjekter blir levert til rett tid, innenfor

Blog Image-1
16 August 2018

Flytt ERP-funksjoner ut på telefonen din og styrk mobiliteten

Mobilitet er en nødvendighet for digital endring i virksomheten. Det fjerner barrierer og gjør det enklere å jobbe mer effektivt og skaper bedre kundeopplevelser. Mobilitet og fleksibilitet gir de ansatte større forutsetninger til å lykkes. Er du klar for å bli mer mobil ved å flytte

Blog 2_Blog image
14 August 2018

Digitalisering i bygg- og anleggsbransjen

I Norge er det et sterkt driv for digitalisering, men bygg- og anleggsbransjen henger litt etter og her er det store behov for mer og raskere tilpasning av ny teknologi. Ifølge en rapport fra BCG (Boston Consulting Group) vil virkningen av digital teknologi i bygg- og anleggsindustrien redusere

Licencing model_blog image
09 August 2018

Slik fungerer den nye lisensmodellen for Microsoft Dynamics 365

Lisensstrukturen fra Microsoft for Dynamics 365 baner vei for større fleksibilitet som passer til organisasjonens budsjett og forretningsbehov.

six-success-factors-membership-blog
08 August 2018

Faktorer å vurdere når du skal velge ditt nye medlemssystem

Med voksende medlemsorganisasjoner både i skala og størrelse er etterspørselen stor etter automatisering av ulike oppgaver som medlemskapsapplikasjoner, fornyelser, planlegging av arrangementer, utsendelser av nyhetsbrev med mer. Dette vil gjøre det mulig for organisasjonene å koble, engasjere

No More Posts