Blog

6 digitale omstillingsområder for produktionsvirksomheder

25 April, 2018
D365_Manufacturing_Ways_Header-2
Blog

Vi er nået til et punkt, hvor graden af din digitale omstilling afgør, hvor succesfuld du bliver. Her er seks områder, hvor produktionsvirksomheder bør sætte ind og styrke deres digitale formåen.

Før i tiden var det udbredt at betragte produktivitetsforbedringer og kundetilfredshed som to forskellige størrelser, der ikke nødvendigvis havde noget med hinanden at gøre i produktionsindustrien. Denne forståelse er i dag ved at ændre sig i takt med at de fysiske og digitale elementer af produktionen smelter sammen.

Blandt produktionsvirksomhedernes største prioriteter for tiden er netop integreringen af de fysiske og digitale systemer, som giver større synlighed over og indblik i produktionen, øger effektiviteten og fleksibiliteten samt nedsætter omkostningerne. Virksomhederne har brug for at forbinde produktionsudstyr og fabrikker og at udnytte data hele vejen fra fabriksgulvet til kundeservice-afdelingen for at optimere hvert et element af driften.

Dette er dog kun begyndelsen. Digitalisering handler i bund og grund om at forandre den måde, produktionsvirksomheder laver forretning på mod en mere kundeorienteret tilgang, hvor driften samtidig optimeres. Fødevareproducenter bruger eksempelvis i stigende grad teknologi til at reducere kompleksitet, risici og usikkerhed omkring fødevareproduktionen. Når produktionsvirksomheder har omstillet forretningen digitalt, kan de i højere grad interagere med kunderne over hele produktets livscyklus fra design til serviceeftersyn. Det betyder, at de kan skabe nye indtægtskilder og styrke deres kunderelationer ved at tilbyde nye tjenester, som giver ekstra værdi og forøger produktets indtjening. Nogle formår endda at revolutionere tjenesterne med nye teknologier. Et eksempel er Augmented Reality-teknologien (AR) som digitalt kan forbinde teknikerens øjne på fabriksgulvet med specialistens viden fra hovedkontoret. 

Man behøver ikke være en stor, ressourcestærk producent for at kapitalisere på denne udvikling. Mulighederne for at digitalisere og transformere forretningen på tværs af alle produktionstyper har aldrig været større. 

 

Seks områder hvor produktionsvirksomheder kan transformere forretningen digitalt

Microsoft har altid haft en vision om at digitalisere industrien. Vi har skabt løsninger, som tilbyder en samlet metode på tværs af arbejdspladserne. Vores tilgang gør det muligt at transformere forretningen på seks forskellige områder:

 

1. Optimering af forsyningskæden

Produktionsvirksomheder kan få et bredere og dybere indblik i hele driften ved at indsamle, integrere og visualisere data fra forsyningskæden globalt. Fx så er det lykkedes for en af verdens største bilproducenter at styrke deres markedsposition med en kortere time to market ved at automatisere indsamling og analyse af data fra deres fjernanlæg i hele olie-forsyningskæden. Bedre adgang til data fra forsyningskæden er netop præmissen for at optimere samarbejdet på tværs af produktion, fragt, leverandører og salg.

 

2. Effektiviseret styring af alle områder og funktioner

Overblik øger effektiviteten. Når produktionsvirksomheder har et samlet overblik, der både inkluderer procedurer og et indblik i, hvordan driften udvikler sig i realtid, så kan de også bedre forankre effektivitetsforbedringer i organisationen. Samtidig giver flere netværksopkoblede enheder også mulighed for at overvåge og løse problemer med fjernadgang. En førende producent af robotter til kommercielt brug sikrede sig eksempelvis en 24-timers uafbrudt oppetid på denne måde. Med et dybere indblik i produktionen og kundernes brug, får produktionsvirksomhederne større muligheder for at tilbyde værdifulde tjenester såsom løbende sporing og en support, der løser problemerne, før kunderne opdager dem.

 

3. Prædiktiv analyse til at fremtidssikre produktionen

Kunderne forventer i dag, at produktionsvirksomhederne forstår deres behov og reagerer hurtigt på dem. Lever virksomhederne op til det, vinder de kundernes tillid. For at nå hertil, kræver det, at virksomhederne er i stand til at foretage prædiktiv analyse samt udvikle tilhørende tjenester, der opfylder kundernes behov og kan skaleres i stor skala. Fx kunne en teknologiproducent løse sine kunders problemer, før de oplevede effekten af dem, blot ved at have fjernadgang til data om produkterne. Ved at implementere en kombineret salgs- og serviceplatform, der var forbundet med produktionsdata, kunne producenten udarbejde prædiktive analyser og hjælpe kunderne på forkant.

 

4. Bedre kundeoplevelser i servicecentre

Produktionsvirksomheder har i dag fået nye muligheder for at øge både standarden for deres service samt den profitmargin, de får ud af at tilbyde den. Takket være faldende priser på IoT-sensorer, avancerede mobilenheder og cloudbaseret opsamling af statistik, er fjernstyret sporing og proaktiv vedligeholdelse let at gå til. Når teknikere og andet personale er udstyret med de rette digitale værktøjer, så kan virksomheder også lettere udnytte viden på tværs af deres organisation, nedsætte omkostninger og hæve serviceniveauet. Det oplevede en førende dækproducent eksempelvis, da den opdagede, at den kunne kombinere statistik om kunderne med teknikernes tilgængelighed og lageropgørelser i et selvstændigt, mobilvenligt system. Resultatet blev en mere flydende kundeoplevelse samtidig, at leveringen af servicen blev forbedret.

 

5. Datadrevet tilgang til integrerede processer

Det er en særlig kilde til innovation, når produktionsvirksomheder gør sig umage med at undersøge forretningen på et dybere niveau baseret på data fra kunder, forsyningskæde og produktionen. Med IoT-baserede komponenter og aktiver får produktionsvirksomheder adgang til nye indsigter, som er en forudsætning for innovation. Statistik fra IoT-enheder kan hjælpe udviklere, ingeniører og teknikere med at samarbejde og løfte deres arbejde. For eksempel, så kan viden om dårligt konstruerede eller defekte komponenter være med til inspirere og forbedre fremtidige produktdesign. Med sådan en datadreven tilgang lykkedes det blandt andet en førende data- og kommunikationsteknologivirksomhed at reducere produktionstiden ved hjælp af fjernstyret overvågning.

 

6. Styrk medarbejderne digitalt og løft forretningen 

Teknikere har i dag brug for hurtig adgang til konkret viden om de nærmeste processer i produktionen. Det kan organisationerne bedre efterkomme, når de har et 360-graders digitalt overblik over alt fra kundernes aktiver til optegnelser over produktionsordrer. De digitale værktøjer kan desuden hjælpe servicemedarbejderne med øjeblikkeligt at komme med forslag til løsninger ved hjælp af machine learning. Disse systemer kan automatisk foreslå et servicebesøg eller en evaluering af problemerne, fordi de har lært af tidligere lignende eksempler på fejlfinding, der endte ud i en velfungerende løsning. Men machine learning kan også komme virksomheder til gavn på mange andre måder, og har blandt andet hjulpet en førende bilproducent med at reducere sine omkostninger. Virksomheden udstyrede sine medarbejdere med de nyeste værktøjer til at analysere følelserne bag kundernes kommunikation, og gjorde dermed medarbejderne i stand til at give service og løsningsforslag skræddersyet til den enkelte kunde. For at opnå denne formåen, havde virksomheden implementeret et system, der forbandt produktionen og projektledelsen med kundesystemet (CRM). 

 

Sig hej til Microsoft Dynamics 365!

CRM- og ERP-løsninger har indtil nu være adskilte for de fleste produktionsvirksomheder, og det har skabt et skarpt skel mellem de to områder. Dynamics 365 bygger en bro over denne kløft og tilbyder bedre analyseværktøjer, mere intelligens og en bedre understøttelse af mobile løsninger. Dynamics forener organisationens kontorfunktioner med det bagvedliggende maskinrum ved hjælp af et konsolideret økosystem, der kan håndtere ethvert element af din forretning i et tempo og i en skala, som passer til dig. Digital transformation bliver ikke opnået på en dag og derfor er en optimal udnyttelse af dine nuværende investeringer et nøgleaspekt i en succesfuld omstilling. Med Dynamics 365 kan du optimere på tværs af alle dine processer samtidig med, at du bliver klar til en digitalt transformeret fremtid. 

 

Bliv klogere på fordelene ved Dynamics 365 til produktionsindustrien og download vores guide her. 

Betalingssystemet kan æde din margin: Vælg rigtigt ­første gang
27 November 2018

Betalingssystemet kan æde din margin: Vælg rigtigt ­første gang

Der findes et utal af betalingssystemer på markedet, og valget kan være svært. Vi har snakket med vores ekspert om betalingsløsninger, for at afdække hvad du skal være opmærksom på, ved valg af betalingssystem til din virksomhed.

Se ud over buzzwords: En seks-trins guide til digitalisering i retail
21 November 2018

Se ud over buzzwords: En seks-trins guide til digitalisering i retail

I dag kan du ikke finde en enkeltstående teknologi som kan drive hele din digitale transformation. Det er en kombination af flere teknologier, såsom Artificial Intelligence, Big Data, mobilitet, sociale medier, Internet of Things og smart devices, der gør det.

Går din BI-løsning kold når din ERP-leverandør opgraderer datamodellen?
25 September 2018

Går din BI-løsning kold når din ERP-leverandør opgraderer datamodellen?

Med et klassisk BI-system kan man i princippet blot opgradere, når det flugter optimalt med behov, strategi og plads i kalenderen. Men tit dukker der vigtigere projekter op, og en dag når man så langt bagud i opgraderingscyklussen, at det koster blod, sved og tårer at nå op på nyeste version.

Hvordan bliver regler og kontroller en konkurrencefordel
11 September 2018

Hvordan bliver regler og kontroller en konkurrencefordel

Det er et faktum, at virksomheder i fødevarebranchen navigerer i en ekstrem kompleks verden, hvor investeringer tilgodeser produktionen fremfor strukturen og administrationen.