Blog

5 grunde til at producenter af friske fødevarer tager ERP-løsninger i brug

18 June, 2018
food5-detail
Blog

Landmænd og distributører af friske fødevarer har en udfordrende forretning med stor omskiftelighed i forsyningskæden, letfordærvelige varer, tilbagekaldelser og et konstant pres fra en stram fødevarelovgivning.

For at forblive konkurrencedygtig og få forretningen til at vokse, er fødevarevirksomhederne nødt til at håndtere disse risici. Det kræver, at de får et bedre indblik i hele forsyningskæden, fuld sporbarhed, og at de maksimerer produktiviteten. Men hvordan gør man det? Ved at digitalisere forretningen og forbinde de mange løse ender med en ERP-løsning kan du håndtere disse risici. Ud fra Columbus mange erfaringer har vi samlet de fem største grunde til, at ledende fødevarevirksomheder tager ERP-løsninger i brug.


1- Undgå tilbagekaldelser og opnå fuld sporbarhed fra jord til bord

Fødevareproducenter har brug for at undgå risikable og potentielt skadelige tilbagekaldelser. Og de er nødt til at kunne håndtere dem effektivt. Derfor er det afgørende at få fuld sporbarhed med alle leverancer, ingredienser, materialer og færdige produkter gennem hele forsyningskæden. Med andre ord kræver det indblik i produkternes livscyklus fra jord til bord. Man bør kunne spore alt fra tidspunkter, datoer, kvalitetsvurderinger og andre data om leverancer, ingredienser, materialer og færdige produkter. Sporingen involverer blandt andet systemer og ressourcer som transport, varehuse, produktionslinjer samt specialiseret maskineri – eksempelvis overvågningssystemer, der holder øje med forureningsniveauet i processerne.

Med en ERP-løsning som Columbus Food, der er bygget på Microsoft Dynamics, kan virksomhederne automatisere sporing på tværs af forsyningskæden. Løsningen udnytter Internet of Things (IoT) til at forbinde udstyr, køretøjer, køle- og opbevaringssystemer med sensorer, som løbende sender data ind til ERP-systemet. Det betyder, at de relevante interessenter har mulighed for både at gennemse og analysere data fra forsyningskæden i realtid. På den måde kan en integreret ERP-løsning give virksomhederne et større overblik og den nødvendige kontrol for at undgå tilbagekaldelser, før de går ud over virksomhedens omdømme og kundeloyaliteten.

Læs mere om hvordan du håndtere tilbagekaldelse af produkter i vores e-bog her.


2- Planlæg forretningen efter fremtidens efterspørgsel

Det kræver et effektivt planlægningssystem, der kan tage højde for fremtidig efterspørgsel, hvis man vil tage de rette beslutninger om alt fra produktion til distribution. Sådan et system kan hjælpe fødevareproducenter med at tilpasse varebeholdningen efter dynamikken på markedet. Dermed er interessenterne altid opdateret, driften bliver mere effektiv, produktionsomkostningerne falder og værdikæden bliver strømlinet, hvilket i sidste ende øger lønsomheden.

Når virksomheder støtter sig til ERP-løsninger som Columbus Food, kan de også udvikle pålidelige prognoser over efterspørgslen, som de kan dele med relevante interessenter. Såkaldt demand planning – altså planlægning baseret på fremtidig efterspørgsel – kan tage højde for, hvordan alt fra salgshistorik, vejr, reklamekampagner, konkurrenters aktiviteter samt både enkeltstående og sæsonbetonede begivenheder der påvirker efterspørgslen.


3- Optimér omkostninger og priser

Når du som fødevarevirksomhed skal lave de korrekte beregninger på de samlede omkostninger af et produkt, kan det være udfordrende, da omkostningerne er påvirket af varierende faktorer, som f.eks. valuta eller transport. Variation i kvalitet, spild, udbytte og reklamationer kan være med til at påvirke de samlede udgifter. Omkostningsberegninger er relevante gennem hele produktets levetid og det er essentielt at kunne opsamle alle de vigtige informationer, hvilket kan være vanskeligt, når det kommer fra mange forskellige kilder. De rigtige salgspriser efter f.eks. bonusser, kampagner eller markedsføringstilskud kan ligeledes være svære at opsamle.

En velfungerende ERP-løsning er altså afgørende, når fødevarevirksomheder skal håndtere omkostninger, marginer, kampagner og priser på produkterne gennem hele deres levetid. Columbus Food kan med integration til Cloud-baserede analyse services optimere på omkostninger, marginer og priser af nye produkter, når der sker forandringer i forsyningskæden, produktionen eller i markedet.

Anvender du de nyeste teknologier til at optimere dit profitmarginer? Læs vores e-bog om hvordan du forbedrer omkostningsstyring og prissætning for fødevarer.


4- Overhold lovgivning og kvalitetsstandarder

Fødevarevirksomheder skal både leve op til gældende lovgivning for produktion og distribution af fødevarer såvel som industriens og organisationernes egne kvalitetsstandarder. Det gælder både for råvarer, halvfabrikata og færdige produkter. At leve op til disse krav kan være afgørende for produktet og virksomhedens omdømme og en vigtig faktor for at være konkurrencedygtig.

Virksomheder har brug for et større indblik og en garanti for, at de overholder både lovgivning og kvalitetsstandarder. Moderne ERP-systemer giver et effektivt fundament til at konfigurere processer og kvalitetskontrol og håndtere de mange krav på et solidt grundlag af data og rapporter. Automatiske advarsler kan også hjælpe de relevante interessenter med at skride til handling og sørge for, at regler bliver overholdt.


5- Planlæg produktion og levering

Fødevareproducenter oplever kontinuerligt varians i volumen og kvalitet af råvarer og derfor også forskellig effektivitet i produktionen. Ved at bruge Columbus Food kan virksomhederne planlægge produktionen mere effektivt og præcist, og de får lettere ved at sikre levering til tiden. Systemet gør det muligt for virksomheder at optimere produktionsplanlægningen, udnytte kapaciteten mere effektivt samt at få deres produkter ud til forbrugerne i det øjeblik, de bliver efterspurgt.


Der er mange fordele for de fødevarevirksomheder der tager brug af et ERP-system. Hent vores whitepaper og læs mere om hvordan du starter den digitale transformation af din fødevarevirksomhed.

Categories: ERP-løsning, Fødevare

Hvordan bliver regler og kontroller en konkurrencefordel
11 September 2018

Hvordan bliver regler og kontroller en konkurrencefordel

Det er et faktum, at virksomheder i fødevarebranchen navigerer i en ekstrem kompleks verden, hvor investeringer tilgodeser produktionen fremfor strukturen og administrationen. 

Goddag til Dynamics 365 - farvel til AX, NAV og C5
03 May 2018

Goddag til Dynamics 365 - farvel til AX, NAV og C5

Forretningssystemerne (ERP og CRM) er for alvor gået i skyen: Farvel til opslidende opgraderinger og dyre specialtilpasninger. Goddag til åbne platforme, mere brugervenlighed og mobilitet, hvor virksomheder nemmere kan drage fordel af teknologier som Machine Learning og Artificial Intelligence